AVÍS LEGAL DEL PORTAL OBSERVATORI DEL TALENT DE CATALUNYA

Condicions d’ús (a les parts privades posem “condicions d’ús” i a les parts públiques, “nota legal”).

  • 1. Ús del portal Observatori del Talent
  • 2. Ús correcte
  • 3. Propietat intel·lectual
  • 4. Exclusió de garanties i de responsabilitat
  • 5. Política de cookies

1. Ús del portal Observatori del Talent/h2>

Les condicions que es detallen a continuació regulen l’ús del portal Observatori del Talent, accessible a l’adreça https://talent.aqu.cat, que AQU Catalunya posa a la disposició de les persones interessades. La finalitat d’aquest portal és possibilitar l’anàlisi de les ofertes de feina a Catalunya publicades en línia.

Aquest lloc web està gestionat per AQU Catalunya (c/ d’Enric Granados, 33, 08007 Barcelona).

AQU Catalunya, amb NIF Q0801199A, és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, segons la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

AQU Catalunya es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració del portal Observatori del Talent, així com els serveis oferts i les condicions en què aquests serveis s’ofereixen.

Accedir al portal Observatori del Talent i utilitzar-lo atribueix la condició d’usuari d’aquest portal, i pressuposa la lectura i l’acceptació prèvies per part de l’usuari d’aquestes condicions d’ús publicades en aquest lloc web. S’entén que l’usuari que accedeix al lloc web i el fa servir accepta de forma expressa, plena i sense reserves el contingut de totes i cadascuna de les condicions d’ús en la seva versió publicada en el lloc web en el moment de l’accés. Si l’usuari no està d’acord amb el contingut de les condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir als seus continguts i de fer ús dels seus serveis.

2. Ús correcte

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitats per AQU Catalunya sota criteris de bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir l’ordre públic ni la legislació vigent. Especialment, i sense caràcter exhaustiu, es prohibeix: qualsevol forma de violació dels drets de tercers, introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguin causar qualsevol dany o perjudici al lloc web, i utilitzar aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitàries de manera inadequada tenint en compte la seva finalitat.

Així mateix, es prohibeix a l’usuari qualsevol ús dels continguts amb finalitats delictives i il·lícites o, si és el cas, amb voluntat i intenció de perjudicar, impedir, danyar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normals del portal Observatori del Talent o de tercers, de manera directa o indirecta, sigui quin sigui el resultat. Igualment, queda prohibit l’ús d’aquest portal i els seus continguts amb finalitats de propaganda política o de difusió d’idees, actituds o accions xenòfobes, racistes i discriminatòries envers la raça, el gènere, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans. En tot cas, la difusió d’idees o opinions personals per part de l’usuari s’ha d’ajustar als criteris de respecte i dignitat envers la resta de persones, sense afirmacions ni insinuacions ofensives, insultants o de menyspreu.

L’usuari no pot reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar ni alterar cap dels continguts ni altres elements del portal Observatori del Talent, llevat que disposi de l’autorització expressament atorgada al seu favor per AQU Catalunya.

Els usuaris podran comunicar qualsevol incidència amb el lloc web a l’adreça electrònica d’AQU Catalunya següent: infor@aqu.cat. Aquestes incidències es tractaran en dies laborables.

3. Propietat intellectual

Tots els continguts del lloc web —incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari— són propietat d’AQU Catalunya. Aquests continguts estan adequadament protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L’empresa desenvolupadora del portal Observatori del Talent és Burning Glass Europe, a la qual correspon la propietat intel·lectual de l’aplicació.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquest portal de manera diligent, correcta i lícita, i, en particular, es compromet a abstenir-se de fer servir els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral o l’ordre públic.

Queda totalment prohibit qualsevol ús dels continguts d’aquest portal —incloent-hi la reproducció, còpia, venda, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació o modificació dels continguts— sense l’autorització del titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, o bé si no està permès legalment o si no es fa esment de l’autoria en tot moment.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

AQU Catalunya ha de vetllar per la privadesa i la seguretat en la utilització del portal Observatori del Talent i dels seus serveis. No obstant això, AQU Catalunya no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de l’usuari d’una versió de navegador no actualitzada o insegura, o per l’activació en el navegador de l’usuari dels dispositius de conservació de les claus d’accés.

AQU Catalunya no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a AQU Catalunya, de retards o bloqueigs en l’ús del lloc web causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, com tampoc de danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’AQU Catalunya. Quan sigui raonablement possible, AQU Catalunya advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del portal Observatori del Talent i dels seus serveis.

AQU Catalunya ha de vetllar per la certesa de totes les dades que conté aquest lloc web, encara que no en pot garantir l’exactitud i la correcció totals.

AQU Catalunya ha de vetllar perquè el seu sistema informàtic (programari i maquinari) i els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic no continguin virus o altres elements nocius. Tanmateix, no es fa responsable dels danys i perjudicis causats als sistemes informàtics de l’usuari com a conseqüència de l’existència d’aquests virus o elements nocius.

AQU Catalunya no es fa responsable de l’ús indegut d’aquest lloc web i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús inadequat d’aquest lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts. AQU Catalunya queda exonerada de qualsevol responsabilitat. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers, tant en contra de l’usuari com en contra d’AQU Catalunya, basada en l’ús inadequat del portal Observatori del Talent, dels seus serveis o dels seus continguts per part de l’usuari. L’usuari, doncs, ha d’assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin causats a AQU Catalunya amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

AQU Catalunya no serà responsable de cap dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes i omissions en la informació facilitada per aquest portal que provingui de fonts alienes a AQU Catalunya.

5. Política de cookies

Navegar pel portal Observatori del Talent amb les galetes (cookies) activades en el navegador comporta, de manera imprescindible, l’acceptació del seu ús d’acord amb la política de cookies, que s’indica al mateix lloc web.

Per obtenir una descripció detallada de la política de cookies adoptada en aquest lloc, consulteu la pàgina